Print deze pagina
dinsdag, 31 maart 2015 09:48

De gelukkige klas in Theo Thijssen Museum (20 okt. 2007 t/m 2 maart 2008)

Dit najaar beleeft Theo Thijssens roman De gelukkige klas (1926) een ongekende revival. In het kader van de leesbevorderingsactie Nederland Leest verschijnt het boek in een recordoplage van honderduizenden exemplaren! Tot en met 2 maart 2008 is bovendien in het Theo Thijssen Museum (Eerste Leliedwarsstraat 16 Amsterdam) een tentoonstelling te zien over dit boek en Thijssens ideeen over het onderwijs. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB, de club die ook de Boekenweek organiseert) geeft het boek vanaf 19 oktober a.s een maanda lang gratis aan alle leden van opennbare bibliotheken in Nederland, zoals ze dat vorig jaar al deed met Dubbelspel van Frank Martinus Arion. Samen Theo Thijssen lezen en er over praten, dat is de bedoeling. (Naast de uitdeel-editie, is trouwens in de boekwinkel voor 10 euro een gebonden luxe-editie verkrijgbaar.) Nieuw is dat De gelukkige klas, dat immers over het schoolleven gaat, ook gaat worden uitgereikt aan honderdduizenden vierdeklassers van Nederlandse havo- en vwo-scholen in Nederland! De leerzame, prikkelende, amusante en stiekem ook wel nostalgische tentoonstelling De gelukkige klas laat (in een audio-tour) Theo Thijssen himself vaak zeer sarcastisch commentaar leveren op allerlei aspecten van het onderwijs: de schrijnend verschilllende kansen van arme en rijke kinderen, de ergerlijke bureaucratie en arrogante schoolhoofden, misselijk makende leerboekjes en zotte methooden voor allerlei schoolvakken, maar ook de door hem nagestreefde zelfstandheid van de onderwijzer, zijn aandacht voor iedere leerling apart maar ook de warme eenheid die een klas moet zijn. Dit aan de hand van vele oude schoolboekjes, griffels en leien, en talloze prachtige oude foto's. De bijpassende citaten van Thijssen zijn ontleend aan zijn romans, maar ook zijn talloze artikelen in onderwijsbladen en zijn redevoeringen in de Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad. De expositie werd samengesteld door Lidy-Ann Hoekstra, Peter-Paul de Baar en Paul Spies en vormgegeven door Meike Ziegler. Jan Carmiggelt leverde Theo Thijssen zijn stem. ( Het museum is open do.-zo, 12-17 uuur. Entree 2 euro.) Thijssen ook in Nationaal Onderwijsmuseum Ook in het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam is vanaf 21 oktober 2007 een tentoonstelling te zien over Theo Thijssen. Hier wordt vooral het onderwijs rond 1905-1910 belciht: in die jaren speelt het verhaal van De gelukkige klas. Er zijn veel schoolplaten, schoolschriften en andere schoolspullen uit die tijd te zien; daarnaast wordt aandacht besteed aan de persoon Theo Thijssen. (Nationaal Onderwijsmuseum, Nieuwemarkt 1A, Rottterdam, 010-405 54 25;www.onderwijsmuseum.nl.)